Ước tính chi phí mua xe ôtô Honda

Mức biểu phí trên đây là tạm tính và có thể thay đổi do sự thay đổi của thuế và các bên cung cấp dịch vụ khác.

Khu vực II: Gồm các TP trực thuộc trung ương (trừ TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh), các TP trực thuộc tỉnh và các thị xã

Khu vực III: Gồm các khu vực khác ngoài khu vực I và khu vực II nêu trên

Giá xe (bao gồm VAT)786,000,000 VNĐ

Thuế trước bạ (10%) tạm tính78,600,000 VNĐ

Lệ phí biển số11,000,000 VNĐ

Phí kiểm định340,000 VNĐ

Phí bảo trì đường bộ (Cá nhân)1,560,000 VNĐ

Bảo hiểm TNDS531,000 VNĐ

Trả trước (Đã bao gồm phí lăn bánh)0 VNĐ

Trả tháng đầu (Vay 7 năm)0 VNĐ

Trả tháng đầu (Vay 6 năm)0 VNĐ

Trả tháng đầu (Vay 5 năm)0 VNĐ

Trả tháng đầu (Vay 4 năm)0 VNĐ

Trả tháng đầu (Vay 3 năm)0 VNĐ

Trả tháng đầu (Vay 2 năm)0 VNĐ

Trả tháng đầu (Vay 1 năm)0 VNĐ

0906 756 726